Препоручене књиге

\(\quad\quad\quad\) Увод у теорију бројева
В. Мићић, З. Каделбург, Д. Ђукић
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 15
4. издање, Београд 2004. (цена 450 динара)
Комбинаторика
П. Младеновић
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 22
3. издање, Београд 2001. (цена 350 динара)
Функционалне једначине
М. Арсеновић, В. Драговић
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 35
Београд 1999. (цена 300 динара)
Неједнакости
З. Каделбург, Д. Ђукић, М. Лукић, И. Матић
Друштво матматичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 42
Београд 2003. (цена 450 динара)
Тетивни и тангентни четвороуглови
В. Петровић
Друштво матматичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 44
Београд 2005.
Тангента 10, збирка задатака објављена у рубрици " Задаци из математике"
часописа Тангента 1995-2005. године

Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 45
Београд 2006. (цена 500 динара)
Припремни задаци за математичка такмичења за ученике средњих школа
В. Драговић, П. Младеновић, С. Огњановић
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 17
3. издање, Београд 1999.
Припремни задаци за математичка такмичења средњошколаца у Србији
В. Балтић, Д. Ђукић, Ђ. Кртинић, И. Матић
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 49
Београд 2008.
Републичка и савезна такмичења из математике 1990-2001.
В. Драговић, Ђ. Дугошија, П. Младеновић
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 39
Београд 2002. (цена 350 динара)
Савезна такмичења из математике
З. Каделбург, П. Младеновић
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 23
Београд 1990. (цена 250 динара)
IX & XIX International Mathematical Olympiads
V. Janković, V. Mićić
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 33
Београд 1997.
Међународне математичке олимпијаде
група аутора
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 11
Београд 1986.
Међународне и балканске математичке олимпијаде 1984-1995. године
В. Јанковић, З. Каделбург, П. Младеновић
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 32
Београд 1996.
Међународне и балканске математичке олимпијаде 1996-2006. године
П. Младеновиć, Ђ. Кртиниć
Друштво математичара Србије - Материјали за младе математичаре, свеска 48
Београд 2007. (цена 500 динара)
The IMO Compendium 1959-2009
D. Djukić, V. Janković, I. Matić, N. Petrović
Springer - Problem Books in Mathematics
друго издање
Њујорк 2011.
Problem Solving Strategies
A. Engel
Springer - Problem Books in Mathematics
Њујорк 1998.
Задачи всесоюзных математических олимпиад
Н.Б. Васильев, А.А. Егоров
Наука
Москва 1988.
Зарубежные математические олимпиады
Наука
Москва 1987.
Санкт-Петербургские математические олимпиады
Д.В. Фомин
Политехника
Санкт-Петербург 1994.