Математичка такмичења средњошколаца у Србији

Историја

Прва математичка такмичења у Србији у организацији ДМС - школско, општинско, окружно и републичко - одржавају се од 1958. године. Године 1960. у Београду одржано је прво Савезно такмичење СФРЈ, тада само за ученике старијих разреда средњих школа; други и први разред су укључени 1970, односно 1974. године. Екипа за међународна такмичења одређивана је на основу Савезног и, по потреби, додатног изборног такмичења, тзв. Мале олимпијаде. Након распада старе Југославије 1991. читав систем је опстао и у СР Југославији / СЦГ до одвајања Црне Горе, с тим да су од 1999. такмичења закључно са републичким подељена на А (ученици математичких школа/одељења) и Б категорију (остали). Од 2007. године Савезно и изборно такмичење замењени су Српском математичком олимпијадом. Додатно изборно такмичење је поново уведено 2017.

Систем

Опширније о систему такмичења можете прочитати у правилнику ДМС о такмичењима (од 2021.): . Потребно градиво наведено је у програму такмичења (од 2016.): .

Овде је укратко описан садашњи систем за средњошколце. Правилник предвиђа и школско такмичење, али оно је у надлежности школа (ако се уопште одржава).