Математичка питања

\[{ }^{ }\]
Иван Матић
Петак, 19 новембар 2021 17:12:53 ГМТ
Форум: Математичка питања.
Овде можете да постављате питања из математике и да дајете одговоре на питања која су други поставили.
\[{ }^{ }\]
Николина Јовановиć
Среда, 18 јануар 2023 21:05:56 ГМТ
Нека је О центар описаног круга троугла АБЦ, БО ∩ АЦ = Е, ЦО ∩ АБ = Ф. Ако су углови ЦФ Е, АФ Е, БАЦ међусобно једнаки, одредити њихову велицину. Да ли у овом задатку требам све углове да изразим преко тог неког и онда тразим троугао где могу да их ирацунам?