Prijava     Registracija    

српски serbian srpski english ufl

cosak

Matematička takmičenja srednjoškolaca u Srbiji

Istorija

Prva matematička takmičenja u Srbiji u organizaciji DMS - školsko, opštinsko, okružno i republičko - održavaju se od 1958. godine. Godine 1960. u Beogradu održano je prvo Savezno takmičenje SFRJ, tada samo za učenike starijih razreda srednjih škola; drugi i prvi razred su uključeni 1970, odnosno 1974. godine. Ekipa za međunarodna takmičenja određivana je na osnovu Saveznog i, po potrebi, dodatnog izbornog takmičenja, tzv. Male olimpijade. Nakon raspada stare Jugoslavije 1991. čitav sistem je opstao i u SR Jugoslaviji / SCG do odvajanja Crne Gore, s tim da su od 1999. takmičenja zaključno sa republičkim podeljena na A (učenici matematičkih škola/odeljenja) i B kategoriju (ostali). Od 2007. godine Savezno i izborno takmičenje zamenjeni su Srpskom matematičkom olimpijadom. Dodatno izborno takmičenje je ponovo uvedeno 2017.

Sistem

Opširnije o sistemu takmičenja možete pročitati u pravilniku DMS o takmičenjima (od 2021.): . Potrebno gradivo navedeno je u programu takmičenja (od 2016.): .

Ovde je ukratko opisan sadašnji sistem za srednjoškolce. Pravilnik predviđa i školsko takmičenje, ali ono je u nadležnosti škola (ako se uopšte održava).

 • 1. Opštinsko takmičenje. Održava se u decembru ili januaru. Radi se 5 zadataka za 3 sata. Maksimalan broj poena je 100.

 • 2. Okružno takmičenje. Održava se u februaru. Radi se 5 zadataka za 3 sata. Maksimalan broj poena je 100.

 • 3. Državno/republičko takmičenje. Održava se u martu. Radi se 4 zadatka u A kategoriji i 5 u B kategoriji, za 4 sata. Maksimalan broj poena je 100.

  Svaki okrug određuje učesnike na osnovu rezultata prva dva nivoa takmičenja. Njihov broj je ograničen okružnim kvotama (od 2021.): . Ukupan broj učesnika je 300-400.

 • 4. Srpska matematička olimpijada (SMO). Održava se krajem marta ili početkom aprila. Radi se 6 zadataka za 2 x 4,5 sata. Maksimalan broj poena je 42.

  Učestvuje 31 najbolji takmičar sa Državnog takmičenja, i to 28 iz A kategorije (po razredima 4+8+8+8) i 3 iz B kategorije (po razredima 0+0+1+2). Pravo učešća imaju i članovi prošlogodišnje olimpijske ekipe koji nisu obuhvaćeni navedenim kriterijumom, ako takvih ima.

  Ekipa za Balkansku matematičku olimpijadu (BMO) određuje se na osnovu rezultata SMO.

 • 5. Izborno takmičenje. Održava se u maju, nakon BMO. Radi se 6 zadataka za 2 x 4,5 sata. Maksimalan broj poena je 42.

  Učestvuje prvih 12 takmičara sa SMO. Poeni sa Izbornog takmičenja se sabiraju sa poenima sa SMO. Pritom članovi zvanične ekipe za BMO dobijaju bonus-poene na osnovu uspeha na BMO (7 poena za zlatnu medalju, 3 za srebrnu, 0 za ostale). Tako se dolazi do konačnog zbira od maksimalnih 42+42+7=91 poena.

  Prvih 6 kandidata u konačnom zbiru sačinjavaju ekipu za Međunarodnu matematičku olimpijadu (MMO).

cosak
cosak cosak