Prijava     Registracija    

српски serbian srpski english ufl

cosak

Preporučene knjige

\( \quad\quad\quad \) Uvod u teoriju brojeva
V. Mićić, Z. Kadelburg, D. Đukić
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 15
4. izdanje, Beograd 2004. (cena 450 dinara)
Kombinatorika
P. Mladenović
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 22
3. izdanje, Beograd 2001. (cena 350 dinara)
Funkcionalne jednačine
M. Arsenović, V. Dragović
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 35
Beograd 1999. (cena 300 dinara)
Nejednakosti
Z. Kadelburg, D. Đukić, M. Lukić, I. Matić
Društvo matmatičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 42
Beograd 2003. (cena 450 dinara)
Tetivni i tangentni četvorouglovi
V. Petrović
Društvo matmatičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 44
Beograd 2005.
Tangenta 10, zbirka zadataka objavljena u rubrici " Zadaci iz matematike"
časopisa Tangenta 1995-2005. godine

Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 45
Beograd 2006. (cena 500 dinara)
Pripremni zadaci za matematička takmičenja za učenike srednjih škola
V. Dragović, P. Mladenović, S. Ognjanović
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 17
3. izdanje, Beograd 1999.
Pripremni zadaci za matematička takmičenja srednjoškolaca u Srbiji
V. Baltić, D. Đukić, Đ. Krtinić, I. Matić
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 49
Beograd 2008.
Republička i savezna takmičenja iz matematike 1990-2001.
V. Dragović, Đ. Dugošija, P. Mladenović
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 39
Beograd 2002. (cena 350 dinara)
Savezna takmičenja iz matematike
Z. Kadelburg, P. Mladenović
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 23
Beograd 1990. (cena 250 dinara)
IX & XIX International Mathematical Olympiads
V. Janković, V. Mićić
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 33
Beograd 1997.
Međunarodne matematičke olimpijade
grupa autora
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 11
Beograd 1986.
Međunarodne i balkanske matematičke olimpijade 1984-1995. godine
V. Janković, Z. Kadelburg, P. Mladenović
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 32
Beograd 1996.
Međunarodne i balkanske matematičke olimpijade 1996-2006. godine
P. Mladenović, Đ. Krtinić
Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 48
Beograd 2007. (cena 500 dinara)
The IMO Compendium 1959-2009
D. Djukić, V. Janković, I. Matić, N. Petrović
Springer - Problem Books in Mathematics
drugo izdanje
Njujork 2011.
Problem Solving Strategies
A. Engel
Springer - Problem Books in Mathematics
Njujork 1998.
Задачи всесоюзных математических олимпиад
Н.Б. Васильев, А.А. Егоров
Наука
Moskva 1988.
Зарубежные математические олимпиады
Наука
Moskva 1987.
Санкт-Петербургские математические олимпиады
Д.В. Фомин
Политехника
Sankt-Peterburg 1994.

cosak
cosak cosak