Prijava     Registracija    

српски serbian srpski english ufl

cosak

Srbija na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi (BMO)

Od 1992. godine do sada takmičari iz Srbije su osvojili 29 zlatnih, 45 srebrnih i 65 bronzanih medalja. (Godina 1992. se nameće kao statistička granica jer ranije ekipe nisu bile u punom sastavu iz Srbije.)

 

 • 36-ta BMO, Kišinjev, Moldavija, 2019.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Jelena Ivančić
  Pavle Martinović
  Aleksa Milojević
  Miloš Milićev
  Jovan Toromanović
  Vladimir Viktor Mirjanić
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  10  1  10  4 
  10 10 10  0 
  10 10 10 10
  10 10 10  2 
  10 10 10 10
   9   1   5   0 
  25 poena
  30 poena
  40 poena
  32 poena
  40 poena
  15 poena
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Dušan Đukić (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Bojan Bašić (Univerzitet u Novom Sadu)

  Ekipa je zauzela 1-vo mesto u konkurenciji 11 zvaničnih i 7 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 15, 27 i 31 poena.

 • 35-ta BMO, Beograd, Srbija, 2018.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Aleksa Milojević
  Pavle Martinović
  Jelena Ivančić
  Vladimir Viktor Mirjanić
  Igor Medvedev
  Dobrica Jovanović
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  10 10 10 10
  10 10 10 10
  10  9  10 10
  10  0   1   0 
  10 10 10  6 
  10  7  10  0 
  40 poena
  40 poena
  39 poena
  11 poena
  36 poena
  27 poena
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  pohvala
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Bojan Bašić (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Vlado Uljarević (Univerzitet u Novom Sadu)

  Ekipa je zauzela 3-će mesto u konkurenciji 11 zvaničnih i 7 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 15, 29 i 40 poena.

 • 34-ta BMO, Ohrid, Makedonija, 2017.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Nikola Pavlović
  Marko Medvedev
  Igor Medvedev
  Aleksa Milojević
  Jelena Ivančić
  Pavle Martinović
  Novi Sad
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  10 10 10  0 
  10 10 10  4 
  10 10 10  9 
  10 10 10 10
  10 10 10  0 
  10 10 10  5 
  30 poena
  34 poena
  39 poena
  40 poena
  30 poena
  35 poena
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Dušan Đukić (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Bojan Bašić (Univerzitet u Novom Sadu)

  Ekipa je zauzela 2-go mesto u konkurenciji 11 zvaničnih i 9 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 16, 31 i 39 poena.

 • 33-ća BMO, Tirana, Albanija, 2016.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Igor Medvedev
  Nikola Pavlović
  Aleksa Milojević
  Aleksa Konstantinov
  Ognjen Tošić
  Nikola Sadovek
  Beograd
  Novi Sad
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  10 10 10  2 
   2  10  9   0 
  10 10 10 10
  10 10  9   0 
  10 10 10  0 
  10 10  9   0 
  32 poena
  21 poen
  40 poena
  29 poena
  30 poena
  29 poena
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Bojan Bašić (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Miloš Milosavljević (Gimnazija "Svetozar Marković", Niš)

  Ekipa je podelila 1-vo mesto u konkurenciji 11 zvaničnih i 8 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 17, 30 i 32 poena.

 • 32-ga BMO, Atina, Grčka, 2015.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Marijana Vujadinović
  Ognjen Tošić
  Ivan Damnjanović
  Aleksa Milojević
  Aleksa Konstantinov
  Anđela Šarković
  Beograd
  Beograd
  Niš
  Beograd
  Beograd
  Niš
  10 10 10  0 
   5  10  0   0 
   4   0   0   0 
   0  10  0   0 
   0  10  0   0 
   0  10  0   0 
  30 poena
  15 poena
    4 poena
  10 poena
  10 poena
  10 poena
  srebrna medalja
  bronzana medalja

  pohvala
  pohvala
  pohvala
  Vođa ekipe: Bojan Bašić (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Miloš Milosavljević (Gimnazija "Svetozar Marković", Niš)

  Ekipa je podelila 12-to mesto u konkurenciji 11 zvaničnih i 10 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 12, 24 i 31 poena.

 • 31-va BMO, Pleven, Bugarska, 2014.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Žarko Ranđelović
  Anđela Šarković
  Dušan Drobnjak
  Maksim Stokić
  Ivan Tanasijević
  Luka Vukelić
  Niš
  Niš
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  10 10 10 10
   4  10  0   9 
  10 10 10 10
  10 10 10  0 
  10 10 10 10
  10  2   1   1 
  40 poena
  23 poena
  40 poena
  30 poena
  40 poena
  14 poena
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  zlatna medalja
  pohvala
  Vođa ekipe: Miljan Knežević (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Miloš Milosavljević (Gimnazija "Svetozar Marković", Niš)

  Ekipa je zauzela 6-to mesto u konkurenciji 10 zvaničnih i 7 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 19, 33 i 40 poena.

 • 30-ta BMO, Agros, Kipar, 2013.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Maksim Stokić
  Žarko Ranđelović
  Ivan Damnjanović
  Lazar Radičević
  Bogdana Jelić
  Simon Stojković
  Beograd
  Niš
  Niš
  Beograd
  Beograd
  Beograd
   8  10 10  4 
  10 10  0   4 
   2   4  10  1 
   7   9   2   0 
  10  4   1   0 
  10  5  10  1 
  32 poena
  24 poena
  17 poena
  18 poena
  15 poena
  26 poena
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Marko Radovanović (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Miloš Milosavljević (Gimnazija "Svetozar Marković", Niš)

  Ekipa je zauzela 4-to mesto u konkurenciji 10 zvaničnih i 7 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 8, 20 i 31 poena.

 • 29-ta BMO, Antalija, Turska, 2012.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Teodor fon Burg
  Rade Špegar
  Dušan Šobot
  Igor Spasojević
  Ivan Tanasijević
  Ivan Damnjanović
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Niš
  10 10 10 10
  10 10 10  8 
  10 10 10 10
  10 10 10 10
  10 10  0   0 
   0  10 10  1 
  40 poena
  38 poena
  40 poena
  40 poena
  20 poena
  21 poen
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Marko Radovanović (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Miloš Milosavljević (Gimnazija "Svetozar Marković", Niš)

  Ekipa je zauzela 3-će mesto u konkurenciji 11 zvaničnih i 10 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 20, 30 i 39 poena.

 • 28-ma BMO, Jaši, Rumunija, 2011.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Teodor fon Burg
  Filip Živanović
  Igor Spasojević
  Rade Špegar
  Stefan Mihajlović
  Stevan Gajović
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Niš
  Beograd
  10  0   3  10
  10  1   0   2 
  10  1  10  2 
   4   9   4  10
  10  1   2   3 
  10  2   3   0 
  23 poena
  13 poena
  23 poena
  27 poena
  16 poena
  15 poena
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Miloš Stojaković (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Marko Radovanović (Univerzitet u Beogradu)

  Ekipa je zauzela 4-to mesto u konkurenciji 10 zvaničnih i 9 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 10, 21 i 30 poena.

 • 27-ma BMO, Kišinjev, Moldavija, 2010.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Teodor fon Burg
  Luka Milićević
  Rade Špegar
  Mihajlo Cekić
  Stevan Gajović
  Dušan Milijančević
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  10 10 10  8 
  10 10  9   7 
  10  1  10  2 
  10 10  1   0 
  10 10  4   2 
  10 10  1   4 
  38 poena
  36 poena
  23 poena
  21 poen
  26 poena
  25 poena
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Miloš Stojaković (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Miloš Milosavljević (Univerzitet u Nišu)

  Ekipa je zauzela 2-go mesto u konkurenciji 10 zvaničnih i 9 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 12, 25 i 35 poena.

 • 26-ta BMO, Kragujevac, Srbija, 2009.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Teodor fon Burg
  Luka Milićević
  Dušan Milijančević
  Vukašin Stojisavljević
  Mihajlo Cekić
  Stefan Stojanović
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Niš
  10 10  9   6 
  10 10  1   8 
  10 10  2   2 
  10  0   4   0 
  10 10  0   0 
  10  0   1   0 
  35 poena
  29 poena
  24 poena
  14 poena
  20 poena
  11 poena
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Miloš Stojaković (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Miloš Milosavljević (Univerzitet u Nišu)

  Ekipa je zauzela 1-vo mesto u konkurenciji 11 zvaničnih i 9 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 6, 15 i 23 poena.

 • 25-ta BMO, Ohrid, Makedonija, 2008.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Dušan Milijančević
  Luka Milićević
  Aleksandar Vasiljković
  Teodor fon Burg
  Vladimir Nikolić
  Marija Jelić
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  10  0   7   1 
  10  3   4  10
  10  0   2   2 
  10  0   8   3 
   9   0   6   0 
  10  9   7   1 
  18 poena
  27 poena
  14 poena
  21 poen
  15 poena
  27 poena
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Miloš Stojaković (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Miloš Milosavljević (Univerzitet u Nišu)

  Ekipa je zauzela 4-to mesto u konkurenciji 11 zvaničnih i 7 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 5, 17 i 29 poena.

 • 24-ta BMO, Rodos, Grčka, 2007.
  SRB 1
  SRB 2
  SRB 3
  SRB 4
  SRB 5
  SRB 6
  Mladen Radojević
  Marko Jevremović
  Marija Jelić
  Dušan Milijančević
  Boban Karapetrović
  Teodor fon Burg
  Beograd
  Kraljevo
  Beograd
  Beograd
  Ivanjica
  Beograd
  10  5   1  10
  10 10  7   4 
  10  3   2   0 
  10  3   4   0 
  10  1   1   1 
  10  1   9  10
  26 poena
  31 poen
  15 poena
  17 poena
  13 poena
  30 poena
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
   
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Miloš Stojaković (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Milivoje Lukić (Univerzitet u Beogradu)

  Ekipa je zauzela 4-to mesto u konkurenciji 9 zvaničnih i 5 gostujućih ekipa. Granice za medalje su bile 15, 23 i 33 poena.

 • 23-ća BMO, Agros, Kipar, 2006.
  Marko Jevremović
  Marija Jelić
  Igor Ninković
  Mladen Radojević
  Marijana Smailagić
  Aleksandar Trokicić
  Kraljevo
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Niš
  10 10 10  2 
   0   1   2   0 
  10  0   3   1 
  10  0   4   1 
  10  1  10  2 
  10  0   5   1 
  32 poena
    3 poena
  14 poena
  15 poena
  23 poena
  16 poena
  zlatna medalja
   
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Miloš Stojaković (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Milivoje Lukić (Univerzitet u Beogradu)

  Ekipa je zauzela 6-to mesto u konkurenciji 8 zvaničnih i 3 gostujuće ekipe. Granice za medalje su bile 11, 20 i 32 poena.

 • 22-ga BMO, Jaši, Rumunija, 2005.
  SCG 1
  SCG 2
  SCG 3
  SCG 4
  SCG 5
  SCG 6
  Dimitrije Filipović
  Uroš Rajković
  Petra Stojsavljević
  Miloš Đorić
  Igor Kabiljo
  Đorđe Baralić
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Kragujevac
   3   2   2   0 
  10  5   0   3 
  10 10  0   0 
  10 10  0   0 
  10  2   0   0 
  10 10  1   1 
    7 poena
  18 poena
  20 poena
  20 poena
  12 poena
  22 poena
   
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Vladimir Baltić (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Miljan Knežević (Univerzitet u Beogradu)

  Ekipa je podelila 5-to mesto u konkurenciji 9 zemalja. Granice za medalje su bile 10, 22 i 33 poena.

 • 21-va BMO, Pleven, Bugarska, 2004.
  SCG 1
  SCG 2
  SCG 3
  SCG 4
  SCG 5
  SCG 6
  Marko Radovanović
  Milan Novaković
  Aleksandar Pejčev
  Đorđe Baralić
  Uroš Rajković
  Petra Stojsavljević
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Kragujevac
  Beograd
  Novi Sad
  10 10  9   5 
  10  7   9   3 
   9   8   5   5 
  10  7   7   4 
  10 10  0   4 
  10  9   8   1 
  34 poena
  29 poena
  27 poena
  28 poena
  24 poena
  28 poena
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Vladimir Baltić (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Đorđe Krtinić (Univerzitet u Beogradu)

  Ekipa je zauzela 5-to mesto u konkurenciji 9 zemalja. Granice za medalje su bile 22, 30 i 37 poena.

 • 20-ta BMO, Tirana, Albanija, 2003.
  Aleksandar Branković
  Aleksandar Ilić
  Jelena Milanović
  Milan Novaković
  Aleksandar Pejčev
  Marko Radovanović
  Beograd
  Niš
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
   0  10  9   2 
  10 10  8   2 
  10 10 10  3 
  10 10  7   0 
  10  8  10  2 
  10  8  10  3 
  21 poen
  30 poena
  33 poena
  27 poena
  30 poena
  31 poen
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Đorđe Krtinić (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Vladimir Baltić (Univerzitet u Beogradu)

  Tim je zauzeo 5-to mesto u konkurenciji 9 zemalja. Granice za medalje su bile 18, 33 i 40 poena.

 • 19-ta BMO, Antalija, Turska, 2002.
  Aleksandar Ilić
  Dejan Kolundžija
  Milivoje Lukić
  Jelena Milanović
  Marko Petković
  Milan Radonjić
  Niš
  Niš
  Beograd
  Beograd
  Niš
  Kragujevac
  24 poena
  15 poena
  22 poena
  15 poena
  12 poena
    3 poena
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
   
  Vođa ekipe: Vojislav Petrović (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Milena Radnović (Institut SANU, Beograd)

  Tim je zauzeo 4-to mesto u konkurenciji 9 zemalja. Granice za medalje su bile 6, 16 i 31 poena.

 • 18-ta BMO, Beograd, Jugoslavija (SCG), 2001.
  Milan Kirćanski
  Vladimir Lazić
  Milivoje Lukić
  Karola Mesaroš
  Milan Radonjić
  Tatjana Simčević
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Kragujevac
  Beograd
   1  10 10  0 
  10  9  10  4
  10 10  9   4 
   2  10  3   1 
  10  0   1   0 
  10 10 10  0 
  21 poen
  33 poena
  33 poena
  16 poena
  11 poena
  30 poena
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Vladimir Dragović (Institut SANU, Beograd)
  Zamenik vođe: Milena Radnović (Institut SANU, Beograd)

  Tim je zauzeo 4-to mesto u konkurenciji 9 zemalja. Granice za medalje su bile 10, 25 i 38 poena.

 • 17-ta BMO, Kišinjev, Moldavija, 2000.
  Ivana Božić
  Tijana Kostić
  Vladimir Lazić
  Milivoje Lukić
  Miloš Popović
  Tomislav Radić
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
   
  11 poena
  19 poena
  13 poena
   
   
   
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
   
  Vođa ekipe: Vladimir Dragović (Institut SANU, Beograd)
  Zamenik vođe: Novica Blažić (Univerzitet u Beogradu)

  Tim je zauzeo 5-to mesto u konkurenciji 9 zemalja.

 • 16-ta BMO, Ohrid, Makedonija, 1999.
   
     Učenici iz SR Jugoslavije nisu učestvovali zbog bombardovanja.

 • 15-ta BMO, Nikozija, Kipar, 1998.
  Dušan Đukić
  Predrag Glišić
  Isidora Milin
  Nikola Petrović
  Goran Predović
  Jelena Spasojević
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  10 10 10 10
  10  1  10  1 
  10 10  0   4 
  10 10 10  4 
  10 10 10 10
  10 10  3  10
  40 poena
  22 poena
  24 poena
  34 poena
  40 poena
  33 poena
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Vladimir Dragović (Institut SANU, Beograd)
  Zamenik vođe: Siniša Crvenković (Univerzitet u Novom Sadu)

  Tim je zauzeo 2-go mesto u konkurenciji 8 zemalja. Granice za medalje su bile 21, 24 i 37 poena.

 • 14-ta BMO, Kalambaka, Grčka, 1997.
  Branislav Cvetković
  Dušan Đukić
  Nikola Petrović
  Jelena Spasojević
  Rade Stanojević
  Ivan Veljković
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Niš
  Loznica
  10  0   0   6 
  10  0  10  6 
  10 10 10  6 
  10 10 10  5 
  10  2  10  2 
  10  2   3   0 
  16 poena
  26 poena
  36 poena
  35 poena
  24 poena
  15 poena
   
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
   
  Vođa ekipe: Vladimir Dragović (Institut SANU, Beograd)
  Zamenik vođe: Vojislav Petrović (Univerzitet u Novom Sadu)

  Tim je zauzeo 4-to mesto u konkurenciji 9 zemalja. Granice za medalje su bile 21, 31 i 40 poena.

 • 13-ta BMO, Bakau, Rumunija, 1996.
  Vladimir Brankov
  Đorđe Milićević
  Jelena Spasojević
  Marko Stošić
  Boris Šobot
  Ivan Veljković
  Niš
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Novi Sad
  Loznica
  13 poena
  40 poena
  18 poena
  27 poena
  23 poena
  16 poena
  bronzana medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  Vođa ekipe: Ratko Tošić (Univerzitet u Novom Sadu)
  Zamenik vođe: Pavle Mladenović (Univerzitet u Beogradu)

  Tim je zauzeo 4-to mesto u konkurenciji 9 zemalja.

 • 12-ta BMO, Plovdiv, Bugarska, 1995.
  Đorđe Krtinić
  Đorđe Milićević
  Viktor Rozgić
  Igor Salom
  Miroslav Treml
  Boris Šobot
  Beograd
  Beograd
  Valjevo
  Beograd
  Ilijaš
  Novi Sad
  13 poena
  30 poena
  17 poena
  15 poena
  30 poena
  20 poena
   
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  Vođa ekipe: Pavle Mladenović (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Vojislav Petrović (Univerzitet u Novom Sadu)

  Tim je zauzeo 2-go mesto u konkurenciji 6 zemalja. Granice za medalje su bile 14, 20 i 30 poena.

 • 11-ta BMO, Novi Sad, Jugoslavija, 1994.
  Milena Davidović
  Igor Irić
  Vesna Kadelburg
  Đorđe Krtinić
  Igor Salom
  Miroslav Treml
  Beograd
  Vranje
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Ilijaš
   0   2   4   2 
   0   0   4   3 
   1   1   3   3 
   0   2   2   0 
   0   0   2   4 
   0  10  9   5 
    8 poena
    7 poena
    8 poena
    4 poena
    6 poena
  24 poena
  bronzana medalja
   
  bronzana medalja
   
   
  srebrna medalja
  Tim je zauzeo 3-će mesto u konkurenciji 5 zemalja. Granice za medalje su bile 8, 14 i 34 poena.

 • 10-ta BMO, Nikozija, Kipar, 1993.
  Nebojša Gvozdenović
  Petar Đapić
  Vladimir Nikolić
  Darko Ostojić
  Iva Stavrov
  Dragan Stevanović
  Subotica
  Novi Sad
  Valjevo
  Novi Sad
  Beograd
  Niš
  10 10  5   0 
   2  10  9   2 
  10  4   2   0 
  10 10  1   2 
   0   8   0   2 
  10 10 10  4 
  25 poena
  23 poena
  16 poena
  23 poena
  10 poena
  34 poena
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  zlatna medalja
  Vođa ekipe: Pavle Mladenović (Univerzitet u Beogradu)
  Zamenik vođe: Predrag Tanović (Univerzitet u Beogradu)

  Tim je zauzeo 2-go mesto u konkurenciji 6 zemalja.

 • 9-ta BMO, Atina, Grčka, 1992.
  Vladimir Božin
  Igor Dolinka
  Ranko Lazić
  Mladen Laudanović
  Petar Marković
  Velibor Tintor
  Beograd
  Subotica
  Beograd
  Beograd
  Novi Sad
  Beograd
  srebrna medalja
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  zlatna medalja


  SFR Jugoslavija na BMO

 • 8-ma BMO, Konstanca, Rumunija, 1991.
  Vladimir Baltić
  Tomaž Cedilnik
  Igor Dolinka
  Mladen Laudanović
  Darko Marinov
  Kristina Rogale
  Beograd
  Ljubljana
  Subotica
  Beograd
  Vršac
  Zagreb
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  zlatna medalja
  srebrna medalja
   
 • 7-ma BMO, Sofija, Bugarska, 1990.
  Ivan Anić
  Vladimir Baltić
  Igor Dolinka
  Vanja Dunjić
  Alen Selimbegović
  Miroslav Šilović
  Beograd
  Beograd
  Subotica
  Beograd
  Zagreb
  Split
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
  srebrna medalja
 • 6-ta BMO, Split, Jugoslavija, 1989.
  Rade Todorović
  Milena Radnović
  Rastko Marinković
  Predrag Grković
  Nebojša Nikolić
  Andrej Vilfan
  Pirot
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  Ljubljana
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  srebrna medalja
 • 5-ta BMO, Nikozija, Kipar, 1988.
  Miran Božičević
  Vlado Kešelj
  Rastko Marinković
  Aleksandra Smiljanić
  Rade Todorović
  Riste Škrekovski
  Zagreb
  Sarajevo
  Beograd
  Beograd
  Pirot
  Kavadarci
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja
  zlatna medalja
  bronzana medalja
 • 4-ta BMO, Atina, Grčka, 1987.
  Vlado Kešelj
  Rade Todorović
  Predrag Janičić
  Nebojša Vasiljević
  Aleksandra Smiljanić
  Olivera Milenković
  Sarajevo
  Pirot
  Priština
  Beograd
  Beograd
  Beograd
  zlatna medalja
  zlatna medalja
  srebrna medalja
  srebrna medalja
  bronzana medalja
  bronzana medalja

cosak
cosak cosak