Prijava     Registracija    

српски serbian srpski english ufl

cosak

IMOmathUputstvo za korišćenje

U ovom forumu predefinisano pismo je ćirilica. Kucanje u ćiriličnoj tastaturi radi normalno.

Ako kucate u latiničnoj tastaturi, tekst će automatski biti preveden u ćirilicu. Tako će b i v da se prikažu kao "b" i "v".

Srpska ćirilična slova "đ", "ž", "lj", "nj", "ć", "č", "dž" i "š" se u latiničnoj tastaturi pišu redom "dj", "zh", "lj", "nj", "c1", "ch", "dzh" i "sh".

Kucanje latinicom: treba da napišete "{w ", normalno kucate u srpskoj latiničnoj tastaturi i završite sa "}".

Prelazak u novi red: taster enter ne radi. Umesto toga napišite _\( \mbox{br} \)_ .

Većina LaTeX simbola radi na uobičajen način. Formule kucate između dolara ili znakova \( [\mbox{tex}] \) i \( [\mbox{/tex}] \).

cosak
cosak cosak