Prijava     Registracija    

српски serbian srpski english ufl

cosak

Zadaci

Naša arhiva stalno raste - težimo kompletnosti, iako je ona nedostižna. Ako mislite da možda možete pomoći u prikupljanju takmičenja koja nam nedostaju (ili rezultata takmičenja - i to nas zanima), voleli bismo da nas kontaktirate.Zvanična takmičenja

Dobar deo ovih materijala je dostupan i u publikacijama DMS, koje takođe preporučujemo.

Sada se ovde mogu naći zadaci sa svih Opštinskih, Okružnih i Republičkih takmičenja počev od 1995. i kasnijih nivoa takmičenja od 1994. Tu su i sva rešenja počev od 2002. Okačili smo one rezultate takmičenja koji su nam bili dostupni. Za ostale je realna verovatnoća da su se zauvek izgubili.

 Opštinsko 
  Okružno  
Državno
(Republičko)
 Srpska MO 
 (Savezno)
Izborno
za BMO/MMO
Balkanijada
Olimpijada
2017/2018 zadaci
rešenja
rezultati

 
2016/2017  zadaci
rešenja
rezultati

B

B

B
2015/2016  zadaci
rešenja
rezultati  

B

B

B
2014/2015   zadaci
rešenja
rezultati  

B

B

B


2013/2014  zadaci
rešenja
rezultati  

B

B

B


2012/2013  zadaci
rešenja
rezultati  

B

B

B
2011/2012 zadaci
rešenja
rezultati

BB
2010/2011 zadaci
rešenja
rezultati

B

B

B


2009/2010 zadaci
rešenja
rezultati

B

B

B


2008/2009 zadaci
rešenja
rezultati

B

B

B


2007/2008 zadaci
rešenja
rezultati

B

B

B


2006/2007 zadaci
rešenja
rezultati

B

B

B


2005/2006 zadaci
rešenja
rezultati

B
 

B
 

B
2004/2005 zadaci
rešenja
rezultati

B
 

B

B
2003/2004 zadaci
rešenja

B

B

B
2002/2003 zadaci
rešenja

B

B

B
2001/2002 zadaci
rešenja

B

B

B
2000/2001 zadaci
rešenja

B

B

B

 


1999/2000 zadaci
rešenja

B

B

B

 


1998/1999 zadaci
rešenja

B

B

B

 


1997/1998 zadaci
rešenja

B

B

B

 

 


1996/1997 zadaci
rešenja
B
B
B
B
B
B

 

 


1995/1996 zadaci
rešenja
B
B
B
B
B
B

 

 


1994/1995 zadaci
rešenja
B
B
B
B
B
B

 

 


1993/1994 zadaci
rešenja

 Bilteni takmičenja

Godišnji bilten takmičenja u izdanju DMS izlazi posle republičkog takmičenja i sadrži zadatke i rešenja sa prva tri nivoa. Ovde ih kačimo sa jednogodišnjim odlaganjem. Do primeraka pre 2003. smo došli ljubaznošću Srđana Ognjanovića i prof. Vladimira Jankovića. Mi smo ih skenirali i obradili. Oni više nisu dostupni u DMS i mogu se naći samo na ovom sajtu. U dogledno vreme postavićemo sve godine počev od 1982, izuzev 1993. i 1994. kada najverovatnije nisu štampani.

Poslednjih godina, rešeni zadaci sa SMO se štampaju na engleskom; ove knjižice se obično poklanjaju rukovodstvima drugih ekipa na MMO.
Imamo i biltene sa nekoliko saveznih takmičenja. Priprema takvih biltena nije bila uobičajena praksa.


Turnir gradova

Turnir gradova se često smatra drugim najuglednijim međunarodnim matematičkim takmičenjem. Na njemu je do sada učestvovalo nekoliko gradova iz Srbije (poslednjih godina to su samo Beograd i Niš). Učešćem Beograda na ovom takmičenju (od 1998/99.) rukovodi MD "Arhimedes".Ostala međunarodna takmičenja na kojima učestvuju učenici iz Srbije

U novije vreme pojavljuje se veliki broj manjih međunarodnih takmičenja. Neka od njih opstanu, druga izgube međunarodni karakter ili se vremenom ugase. Ipak, i među ovim takmičenjima ima onih koja su i matematički i organizaciono prilično ozbiljna, te zaslužuju veću pažnju nego što obično dobijaju.

Romanian Master of Mathematics (RMM) je ambiciozno takmičenje u organizaciji rumunskog matematičkog društva na koje se pozivaju i prvi timovi iz najjačih zemalja. U skladu s tim, zadaci su relativno teški. Učešće Srbije je u nadležnosti DMS i MG.

Od 2012. godine, na inicijativu Velike Britanije, a po ugledu na slično kinesko takmičenje, održava se Evropska matematička olimpijada za devojke (EGMO), na kojoj učestvuju i učenice iz Srbije. Nasuprot čudnom spoju nauke i feminizma u pozadini takmičenja, njegov matematički deo je sasvim solidno odrađen, a takmičenje se čak nalazi u kalendaru DMS.

U Rusiji postoji veliki broj matematičkih takmičenja i festivala na kojima su zadaci obično odabrani sa dosta pažnje. Jedno od njih je Matematički višeboj (Математическое многоборье) u Moskvi na kome učenici MG učestvuju u okviru saradnje sa moskovskom školom "Kolmogorov" koja održava takmičenje.

U Moskvi je 2016. začeta Olimpijada metropola - iz četiri oblasti, ali nas ovde zanima samo matematika. Takmičenje se održava uz podršku moskovske gradske vlasti. Uprkos (još uvek) relativno malom broju vrhunskih takmičara, zadaci su dosta ozbiljni. Iz Srbije je učestvovala ekipa Beograda, sačinjena od učenika MG.

Od 2014. godine učenici iz nekih škola u Srbiji učestvuju na Žautikovskoj olimpijadi u Kazahstanu.

Učenici iz Srbije su takođe povremeno pozivani na neka rumunska takmičenja pripremnog tipa. Takmičenje "Arhimed" (IMAC) je održavano od 2007. do 2014. (kada je po svoj prilici ugašeno) i na njega je MG slala drugi tim. Dunavski kup i R mnicu V lcea su nakon prve godine umnogome izgubili međunarodni karakter.

  • 8. Concursul International de Matematica "Arhimede" 2014 - zadaci;
  • 7. Concursul International de Matematica "Arhimede" 2013 - zadaci i rešenja (na engleskom);
  • 6. Concursul International de Matematica "Arhimede" 2012 - zadaci i rezultati;
  • 5. Concursul International de Matematica "Arhimede" 2011 - zadaci i rezultati;
  • 4. Concursul International de Matematica "Arhimede" 2010 - zadaci;
  • 3. Concursul International de Matematica "Arhimede" 2009 - zadaci;
  • 2. Concursul International de Matematica "Arhimede" 2008 - zadaci;
  • 1. Concursul International de Matematica "Arhimede" 2007 - zadaci sa rešenjima;Bosna i Hercegovina

Ove materijale su nam tokom godina slali Harun Šiljak, Salem Malikić, Miroslav Treml, Vidan Govedarica i Marko Ćitić. Oni su ovde ionako "kao kod kuće" s obzirom na broj poseta iz ove susedne države, a biće zanimljivi i našim posetiocima iz Srbije.
Olimpijade BiH smo prekucali, a ostale fajlove smo postavili u obliku u kom smo ih dobili.cosak
cosak cosak