Пријава     Регистрација    

српски serbian srpski english ufl

cosak

ИМОматхУпутство за коришћење

У овом форуму предефинисано писмо је ћирилица. Куцање у ћириличној тастатури ради нормално.

Ако куцате у латиничној тастатури, текст ће аутоматски бити преведен у ћирилицу. Тако ће b и v да се прикажу као "б" и "в".

Српска ћирилична слова "ђ", "ж", "љ", "њ", "ћ", "ч", "џ" и "ш" се у латиничној тастатури пишу редом "dj", "zh", "lj", "nj", "c1", "ch", "dzh" и "sh".

Kucanje latinicom: treba da napišete "{w ", normalno kucate u srpskoj latiničnoj tastaturi i završite sa "}".

Већина LaTeX симбола ради на уобичајен начин. Формуле куцате између долара или знакова \( [\mbox{tex}] \) и \( [\mbox{/tex}] \).

cosak
cosak cosak